VTDK Mokslo dirbtuvės

atsakingi tyrimai visuomenei ir su visuomene

Kas yra mokslo dirbtuvės?

VTDK Mokslo dirbtuvės - nemokamai atlieka nepriklausomus tyrimus, prisidedančius prie visuomenei aktualių problemų sprendimo.
Sužinoti daugiau...

Tarp mokslo ir visuomenės egzistuoja skirtingi sąsajų, nukreiptų į visuomenės vystymąsi, tipai. Viena iš tokių sąsajų yra „Mokslo dirbtuvės“ (Science Shops) – centrai, veikiantys kaip tarpininkai tarp piliečių grupių (profesinių sąjungų, ne pelno siekiančių organizacijų, gyventojų asociacijų, socialinių grupių, aplinkosaugininkų, vartotojų ir t.t.) ir institucijų, užsiimančių tyrimine veikla.

Paprastai sąveika tarp piliečių grupės ir Mokslo dirbtuvių centro prasideda nuo problemos, kurios sprendimui reikalingi moksliniai-taikomieji tyrimai, aptarimo. Toliau bendrai ieškant sprendimo generuojamos naujos žinios, arba perkeliamos ir pritaikomos esamos žinios, siekiant tikros įveiklintos partnerystės be mokslo dedamosios dominavimo.

Mokslo dirbtuvių veikla siekiama:

 • Suteikti pilietinės visuomenės nariams reikiamas žinias tyrimų pagalba, didinti piliečių įtaką ir dalyvavimą sprendžiant socialines problemas.
 • Kurti lygiavertes, skaidrias, bendradarbiavimą skatinančias partnerystes tarp aukštųjų mokyklų ir pilietinės visuomenės organizacijų.
 • Skatinti ir stiprinti studentų, visuomenės atstovų, tyrėjų perkeliamųjų gebėjimų ugdymą.
 • Skatinti viešąją prieigą prie mokslo ir technologijų.
Siekiant įgyvendinti Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Integruotos plėtros strategijoje įtvirtintas tvarios visuomenės kūrimo bei aktyvios partnerystės nuostatas, 2016 m. pavasarį kolegijoje pradėjo veikti Mokslo dirbtuvės.

Su kuo VTDK Mokslo dirbtuvės bendradarbiauja?
 • Su bendruomenėmis arba piliečių grupėmis;
 • Nevyriausybinėmis organizacijomis;
 • Profesinėmis asociacijomis;
 • Vietos savivaldos institucijomis.
Kokiose srityse dirba VTDK Mokslo dirbtuvės?

Studentai, vadovajuami patyrusių tyrėjų, atliks tyrimus šiose srityse:

 • aktyvus ir universalus dizainas,
 • tvari aplinka, transportas, būstas,
 • tvarios medžiagos ir technologijos,
 • įtrauki ir kūrybinga visuomenė.
VTDK Mokslo dirbtuvėse atlikti tyrimai
Apšvietimo sistemos optimizavimas
Edukacinių erdvių kūrimas
Perdangos konstrukcijų stiprinimo sprendimai
Žemės sklypo viešosios erdvės projektavimas
Triukšmo lygio nustatymas mokyklos patalpose
Namo modernizavimo galimybių studija
Užklasinė veikla Akmenės rajone
Bendradarbiaukime!

Turite problemą reikalaujančią tyrimo? Susisiekite su mumis!

Registruokitės žemiau pateiktoje formoje arba siųskite laišką mokslo.dirbtuves@vtdko.lt . Mokslo dirbtuvių koordinatorius padės rasti tyrėjus, galinčius nemokamai atlikti tyrimą ir organizuos susitikimą su tyrėjų komanda.

Duomenys sėkmingai išsiųsti. Netrukus mes su Jumis susisieksime!
Nepavyko išsiųsti duomenų, bandykite dar kartą...


VTDK Mokslo dirbtuvės pradėjo veiklą 2016m. įgyvendinant projektą EnRRICH "Enhancing Responsible Research and Innovation through Curricula in Higher Education" (Nr. 665759), finansuojamą Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos Horizon 2020 lėšomis.
Daugiau informacijos apie projektą rasite čia:www.livingknowledge.org/projects/enrrich/